مزایده آنلاین

قابل توجه کاربران گرامی :

در این بخش کاربران و خریداران محترم می توانند با امتیازهایی که بابت خرید خود از هایپروین هدیه گرفته اند در مزایده انواع کالا شرکت کرده و برنده یک کالای ارزنده شوند.

شرکت در مزایده های هایپروین اجباری نیست، ولی خرید بیشتر شما در بخش اول یعنی فروشگاه هایپروین شانس شما و تعداد امتیازهای هدیه شما را افزایش خواهد داد. در نتیجه شانس برنده شدن شما  افزایش خواهد یافت. (درهایپروین همه برنده اند)

 

  • Product
   • قیمت فعلی
   • پیشنهاد ها
   • پایان مزایده